تعداد امتیاز ها - 2
 تعداد بازدید - 287

 ديدار شهردار و اعضاي شوراي اسلامي شهر ، با هيئت امنا و نمازگزاران محترم مسجد انقلاب گزبرخوار ، مورخ ٩٦/٨/٢٩

ديدار شهردار و اعضاي شوراي اسلامي شهر ، با هيئت امنا و نمازگزاران محترم  مسجد انقلاب گزبرخوار ، مورخ ٩٦/٨/٢٩

کد خبر : sharifian