تعداد امتیاز ها - 2
 تعداد بازدید - 209

 دیداراعضای شورا با رئیس درمانگاه گز

عبدالرضاشایان مسوول کمیسیون بهداشت ودرمان شورای اسلامی  ضمن بازدید از درمانگاه تامین اجتماعی گز، دردیداربا آقای دکتر مدحت رئیس درمانگاه پیرامون دغدغه های مطرح شده ازسوی شهروندان باایشان گفتگو نمودند

کد خبر : sharifian