تعداد امتیاز ها - 2
 تعداد بازدید - 68

 دیداراعضای شورا با رئیس درمانگاه گز

عبدالرضاشایان مسوول کمیسیون بهداشت ودرمان شورای اسلامی  ضمن بازدید از درمانگاه تامین اجتماعی گز، دردیداربا آقای دکتر مدحت رئیس درمانگاه پیرامون دغدغه های مطرح شده ازسوی شهروندان باایشان گفتگو نمودند

کد خبر : sharifian