تعداد امتیاز ها - 2
 تعداد بازدید - 123

 جلسه كارگروه تخصصي فرهنگي و اجتماعي شهرستان به ميزباني شهرداري گزبرخوار

جلسه كارگروه تخصصي فرهنگي و اجتماعي شهرستان به ميزباني شهرداري گزبرخوار و با حضور فرماندار شهرستان شاهين شهر و ميمه و مسئولين شهر و شهرستان برگزار شد . در اين جلسه پيرامون  مسائل فرهنگي و اجتماعي شهرستان بويژه شهر گز بحث و تبادل نظر شد.

کد خبر : sharifian