تعداد امتیاز ها - 5
 تعداد بازدید - 33

 رزمایش موتور سیکلت سواران قانونمند امروز به مناسبت گرامی داشت هفته نیروی انتظامی

رزمایش موتور سیکلت سواران قانونمند امروز به مناسبت گرامی داشت هفته نیروی انتظامی وبا هدف ترویج فرهنگ استفاده از کلاه ایمنی در پارک شهید مدرس برگزارشد

کد خبر : sharifian