تعداد امتیاز ها - 5
 تعداد بازدید - 244

 رزمایش موتور سیکلت سواران قانونمند امروز به مناسبت گرامی داشت هفته نیروی انتظامی

رزمایش موتور سیکلت سواران قانونمند امروز به مناسبت گرامی داشت هفته نیروی انتظامی وبا هدف ترویج فرهنگ استفاده از کلاه ایمنی در پارک شهید مدرس برگزارشد

کد خبر : sharifian