تعداد امتیاز ها - 5
 تعداد بازدید - 228

 تیم طناب کشی اداره کل ورزش و جوانان قهرمان مسابقات کارکنان دولت شد.

تیم طناب کشی اداره کل ورزش و جوانان قهرمان مسابقات کارکنان دولت شد.
تیمهای اداره کل تعاون،کار و رفاه اجتماعی و سازمان جهاد کشاورزی استان نیز به ترتیب دوم و سوم شدند.

کد خبر : sharifian