تعداد امتیاز ها - 4
 تعداد بازدید - 520

 نشست مشترك شهردار و اعضاي شوراي اسلامي شهر و نماينده محترم مردم در مجلس شوراي اسلامي جناب آقاي حاجي در محل دفتر شوراي اسلامي

کد خبر : sharifian