تعداد امتیاز ها - 2
 تعداد بازدید - 426

 تجلیل از نانوایی برتر

در روز نان
از دو نانوايي شهر گز بعنوان نانواهاي برتر( نانوايي سيد عظيم در بلوار امام و نانوايي ايزدي در خيابان ايزدي )تجليل بعمل آمد

کد خبر : sharifian