تعداد امتیاز ها - 0
 تعداد بازدید - 825

 بازدید اعضای شورا از مراکز آموزشی فنی حرفه ای

به مناسبت هفته بازدید همگانی از مراکز آموزشی فنی حرفه ای، اعضای شورای اسلامی شهردرروز پنج شنبه مورخ96/8/25 از مرکز فنی حرفه ای حاج آقا لباف شهرگزبرخوار بازدید وبا رئیس و کارکنان این مرکز گفتگو نمودند.
 دراین دیدار آقای آقاعلی درمورد ظرفیتها و پتانسیلها ونیز مشکلات وکمبودهای مرکز توضیحاتی رابه شرح زیر ارائه نمودند:
این مرکز جزء بهترین مراکز موجود دراستان بوده و دارای کارگاههای متعدد ازجمله تراشکاری،PLC، برق صنعتی، حسابداری،کامپیوتر،آموزش صنایع غذایی و پرورش قارچ دکمه ای وصدفی، آموزش صنایع دستی و .... می باشد.
 عمده ترین مشکل این مرکز نداشتن چارت تشکیلات سازمانی مصوب است که باعث ایجاد مشکل درجذب مربی می باشد ولذا غالب کارکنان مامور ویا سرباز مربی می باشند.
نداشتن مرکز آزمون هم از مشکلاتی است که باعث ایجاد مشکل برای هنرجویان شده که مجبورند برای آزمون به شاهین شهر مراجعه نمایند.
درادامه اعضای شورای اسلامی شهر از کارگاههای مختلف مرکز بازدید و از نزدیک با فعالیتهای مرکز آشنا شدند. اعضای شورا باتوجه به فعالیتهای قابل توجه این مرکز ونقش آن در تربیت نیروهای مجرب وکمک به اشتغال و کارآفرینی  قول مساعد دادند که موضوع را درجلسه شورا ودرحضور شهردار محترم مطرح و مشکلات را در چارچوب اختیارات پیگیری و نهایت مساعدت را داشته باشند واز رئیس مرکز خواستند که درجهت آشنایی هرچه بیشتر شهروندان در زمینه اطلاع رسانی فعالیت بیشتری صورت دهند.
دراین دیدار دوجلد کتاب از تالیفات جناب محمدعلی یزدانی به رسم یادبود به جناب آقاعلی رئیس مرکز اهدا شد.

کد خبر : sharifian